ثمن کلامک اباذر الحلواجی mp3 (فاطر ترجمه)

از آثار مداح بحرینی عزیز اباذر الحلواجی در باب گناهان زبان مثل غیبت تهمت و ... گروه ترجمه فاطر (فاطر ترجمه) @fater_tarjomeh

/ 0 نظر / 48 بازدید