صباح الامل اباذر الحلواجی mp3 (فاطر ترجمه)

از اناشید عربی بسیار زیبای جهان سرودها.. اثر مداح بحرینی عزیز، اباذر الحلواجی Abather Alhalwachi

گروه ترجمه فاطر (فاطر ترجمه) @fater_tarjomeh

/ 0 نظر / 33 بازدید